Texstar
Kestävyys kolmesta näkökulmasta:

Tekstiilituotannon ympäristönäkökulma
Moni tuotantoprosessin osa vaikuttaa ympäristöön. Kyse on materiaalivalinnoista, hävikin määrästä, lisätyistä kemikaaleista – ja itse tuotantoprosessista. Kyse voi olla värjäyksestä, tuotantotekniikasta, energiankulutuksesta tms. Kuljetusratkaisut ovat myös vaikuttava tekijä. Kuljetuksia voi tehostaa kertakuljetusmääriä suurentamalla. Tämä on yksi syy siihen, että Texstarilla varastot ovat markkinoiden täysimpien joukossa.     

Yksi tärkeä osa on tuotteiden pakkaaminen. Siinä pyrimme suurimmassa mahdollisessa määrin kierrätettäviin ratkaisuihin.

Corporate Social Responsibility
Olemme kaikki nähneet televisiosta, kuinka huonoja työolot saattavat olla tekstiilitehtaissa eri puolilla maailmaa. Saadaksemme todella tietää tuotantotyön arjesta teemme työtä valittujen tehtaiden kanssa, joiden kanssa meillä on pitkä yhteistyö ja täydellinen kontrolli tuotannon suhteen. Siksi olemme myös mukana BSCI:ssä (Business Social Compliance Initiative). Kyseessä on avoimen ja kestävän kaupankäynnin johtava maailmanlaajuinen organisaatio, joka kokoaa yhteen toimijoita yli 40 maasta. BSCI pyrkii parantamaan ihmisten hyvinvointia, käyttämään luonnonresursseja vastuullisesti ja edistämään avointa kaupankäyntiä maailmanlaajuisesti. Lisätietoja tästä työstä ja yhteisestä toimintasäännöstöstämme löytyy osoitteesta amfori.org.

Texstar pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan olosuhteisiin paikallisesti – on tärkeää saada aikaan positiivista kehitystä paikallisessa yhteisössä. Työntekijöillä tulee olla reilut työehdot sekä turvallisuuden suhteen että taloudellisesti, ja toki myös mahdollisuus harjoittaa ammattiyhdistystoimintaa. Luonnollisesti tämä koskee myös Ruotsia; Texstarin on oltava hyvä paikka tehdä työtä.

YK:n ihmisoikeuksien julistus on meille itsestäänselvyys, kuten sen on oltava myös alihankkijoillemme. Se tarkoittaa muun muassa lapsityön ja syrjinnän kieltämistä, mikä Pohjoismaissa voi kuulostaa itsestään selvältä asialta. Me arvostamme monimuotoisuutta ja näemme sen etuna, jonka kautta kaikki voivat antaa panoksensa erilaisin näkökulmin ja osaamisaluein. Sukupuolesta, kulttuurista, sukupuolisesta suuntautumisesta tai koulutuksesta huolimatta. Me välitämme.

Tekstiilituotannon yhteiskunnallinen näkökulma

Yritykselle talous on keskeinen asia selviytymisen kannalta. Pyrimme olemaan osa sellaista taloudellista järjestelmää, jossa me yrityksessä työtä tekevät ja asiakkaamme saamme molemmat liiketoiminnasta tervettä taloudellista hyötyä. Terveeseen taloudenpitoon kuuluu se, että toimintaamme harjoitetaan pitkäjänteisesti ja tehokkaasti kaikkien osapuolten hyväksi, ympäristöllistä ja yhteiskunnallista näkökulmaa unohtamatta. 


Neljä tärkeää sitoumustamme:
ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti
Texstarilla on ISO-ympäristösertifikaatti (ISO14001:2015), mikä osoittaa ambitiomme tulla koko ajan paremmaksi ja kehittää ympäristötyötämme niin, että kaikki yrityksessä puhaltavat samaan hiileen. Se on myös työkalu sen varmistamiseksi, että kaikki alihankkijamme noudattavat ympäristövaatimuksiamme. Mielestämme ISO-sertifikaattimme toimii tukena työssämme jatkuvien ympäristöllisten parannusten hyväksi. 

Amfori – kaupankäyntiä, jolla on tarkoitus
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) kokoaa yhteen lähes 2000 jälleenmyyjää, maahantuojaa, tuotemerkkiä  ja yhdistystä yli 40 maasta. Tavoitteena on, että jokainen jäsen pyrkii parantamaan ihmisten hyvinvointia, käyttämään luonnonresursseja vastuullisesti ja edistämään avointa kaupankäyntiä maailmanlaajuisesti.

Kyseessä ovat suuret haasteet, joiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä. Yhdessä me voimme vaikuttaa ja edistää positiivisia muutoksia suuressa mittakaavassa. Lue lisää tästä työstä ja Amfori BSCI:n 11 periaatteesta osoitteessa amfori.org.

Amfori BEPI mahdollistaa kattavan valvonnan

Amfori BEPI -alusta auttaa meitä valvomaan koko tuotantoketjua kestävän kehityksen näkökulmasta, ja se on myös työkalu kehityksen edistämiseen aina tehdastasolla asti. Keskittymällä tärkeimpiin kestävän kehityksen työn osa-alueisiin ja paikkoihin tuetaan Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan ympäristötavoitteen numero 12 mukaisia maailmanlaajuisia tavoitteita. Lue lisää osoitteessa amfori.org.

Oeko-Texin Standard 100
Vaatetuotanto on maailmanlaajuista, ts. eri tuotantoportaat raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen ovat usein eri puolilla maailmaa. Oeko-Tex on kansainvälinen järjestö, jossa riippumaton kansainvälinen instituutti testaa ja sertifioi tekstiilituotteita kaikissa tuotantovaiheissa. Sen kriteeristön tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen yksimielisyys terveydelle vaarallisista aineista.   

Tekstiili- ja vaatealan yrityksille Oeko-Tex tarjoaa yhteiset arviointinormit. Kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että saadaan aikaan testattua turvallisuutta mm. aineiden ihoystävällisyyden muodossa. 

Standardien vaatimukset ovat myös erilaiset riippuen sitä, minkälaiseen käyttöön lopputuote on tarkoitettu. Ne on jaettu neljään eri tuoteluokkaan. Texstarin tuotteet täyttävät kaikki tuoteluokan II materiaali- ja komponenttivaatimukset. Sinulle kuluttajana se merkitsee sitä, että Texstarin tuotteet ovat turvallisia käyttää myös lähinnä vartaloa. Lisätietoja Oeko-Texistä osoitteessa www.oeko-tex.com  

REACH – ehkäisee varallisten kemikaalien leviämistä

REACH on EU:n kemikaalilainsäädäntö, joka on luotu vähentämään vaarallisten kemiallisten aineiden leviämistä. Sen mukaan kaikki markkinoilla olevat aineet, niin vanhat kuin uudet, on rekisteröitävä, riskiarvioitava ja hyväksyttävä. Texstarissa tämä tarkoittaa sitä, että meidän on: 

■ rekisteröitävä valmistamamme tai tuomamme aineet

■ laadittava ja luovutettava käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot aineen vastaanottajille

■ tarkistettava, onko aine luvanvarainen

■ haettava lupa, jos jatkamme luvanvaraisuuden piiriin kuuluvan aineen käyttöä tai sellaisen päästämistä markkinoille

■ noudatettava aineen tai sekoitteen mahdollisia rajoituksia

Lisätietoa REACHista on Kemikalieinspektionenin kotisivuilla www.kemi.se.


Ympäristöperiaatteet

Texstar suunnittelee, myy ja jakelee kevyitä ja erittäin laadukkaita työ- ja profiilivaatteita. Kantamalla ympäristövastuumme prosessin kaikissa osissa ideasta valmiiksi tuotteeksi asti pyrimme siihen, että toiminnallamme ja tuotteillamme olisi mahdollisimman pieni ympäristövaikutus. Pyrimme väsymättömästi keskittymään ympäristökysymyksiin edistämällä jatkuvaa parannustyötä, toimimalla ennaltaehkäisevästi ja noudattamalla asiaankuuluvia ympäristösäädöksiä.

Tärkeimpiä tavoitteitamme ovat:

Raaka-aineiden ja energian kaltaisten resurssien käytön vähentäminen
Toimintaamme kuuluvien kuljetusten ympäristövaikutusten vähentäminen
Ympäristöystävällisten materiaalien käytön lisääminen
Ympäristötyön edistäminen tekemällä aktiivisesti yhteistyötä tuotetoimittajien ja yritysten kanssa
Henkilökunnallamme on korkea ympäristötietoisuus
Asiakkailla ja muilla asianosaisilla on asiaankuuluvat tiedot tuotteistamme ja ympäristövaikutuksestamme
Ympäristön suojelu epäpuhtauksilta

Saavutamme tämän:

Mittaamalla ja arvioimalla ympäristövaikutustamme
Mittaamalla, säätelemällä ja tehostamalla kuljetuksiamme
Priorisoimalla ympäristöystävällisempien materiaalien käyttöä
Priorisoimalla ympäristösertifioituja yhteistyökumppaneita
Aktivoimalla ja innostamalla henkilökuntaamme ympäristötyöhön
Antamalla asiakkaille tietoa tuotteistamme ja käymällä avointa keskustelua ympäristövaikutuksestamme ja ympäristötyöstämme muun maailman kanssa
Texstar AB:n kaikkien työntekijöiden on tunnettava ympäristöperiaatteemme ja toimittava aktiivisesti niiden täyttämiseksi.