DASSY
Vastullisuus

SOSIAALINEN VASTUUMME
Sosiaalinen vastuu ja eettisyys kuuluvat kiinteästi DASSYN yritysarvoihin. Voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen lisäksi pyrimme kaikessa toiminnassamme takaamaan, että työympäristö suojaa työntekijöidemme ihmisoikeuksia, ottaa huomioon moninaisuuden ja edistää kaikin puolin oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Amfori BSCI

DASSY Europe bv on ollut jo vuodesta 2014 lähtien amforin jäsen (aiemmin Foreign Trade Association), joka on johtava globaali Euroopan ja kansainvälisen kaupan järjestö. Osallistuessamme amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) toimintaan työskentelemme yhdessä muiden toimitusketjun toimijoiden kanssa turvallisten ja oikeudenmukaisten työolojen takaamiseksi.

amfori BSCI:n sääntöjen 11 periaatteen mukaisesti koko toimitusketjumme työolot ovat jatkuvan arvioinnin kohteena ja niihin puututaan aina, kun tarve vaatii. Tuloksellisesti. Viimeisessä amfori BSCI:n suorittamassa DASSYN tuotannon tarkastuksessa saimme yleisarvosanaksi A:n. Se on paras mahdollinen arvio.

Lue lisää amfori BSCI:n toiminnasta.


LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Noudatamme kaikkia meidän liiketoimintaamme koskevia kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä, ja pyrimme noudattamaan eettisiä periaatteita kaikessa toiminnassamme.

IHMISOIKEUDET

Noudatamme ihmisoikeuksia kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti ja edellytämme tavarantoimittajiltamme samaa.

LASTEN PAKKOTYÖ

Lapsityövoiman käyttö ei ole hyväksyttävää. Emme hyväksy myöskään mitään pakkotyön tai riiston muotoja.

MONIMUOTOISUUS, OSALLISTAMINEN JA REILU TYÖLLISTÄMINEN

Vastustamme selväsanaisesti kaikkia syrjinnän muotoja ja pidämme moninaisuutta etuna. Sitoudumme luomaan työympäristön, jossa kaikki työntekijät otetaan mukaan, heitä kohdellaan kunnioittavasti ja heille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

JÄRJESTÄYTYMIS- JA ILMAISUVAPAUS

Työntekijöillä on oikeus muodostaa järjestöjä tai liittyä niihin vapaan valintansa mukaan ja neuvotella kollektiivisesti. Työntekijöiden ilmaisuvapaus kuuluu olennaisena osana yrityksen avoimeen viestintäympäristöön. Työntekijöitä kannustetaan ilmaisemaan huolenaiheensa vapaasti, ja johto suorittaa toimenpiteitä heidän ilmaisemiensa seikkojen johdosta.

TYÖPAIKAN REILU HENKI

Korostamme kaikessa työssämme yrityksemme arvojen mukaista reilua toimintaa. Emme hyväksy lahjontaa emmekä yritystä kilpailla turvautumalla epäeettisiin tai laittomiin käytäntöihin.


YMPÄRISTÖALOITTEET

Noudatamme kaikkia voimassa olevia ympäristölakeja ja -määräyksiä, ja pyrimme sen lisäksi jatkuvasti pienentämään ekologista jalanjälkeämme.

AURINKOENERGIA
DASSY on investoinut vihreään energiaan perustamalla aurinkopuiston pääkonttorin katolle Bruggessa.
Puiston kokonaispinta-ala on 1.704 m² ja siihen kuuluu 852 SunPower-aurinkopaneelia. Niiden teho on 313 piikkiwattia (kWp), joten DASSY on lähes energiaomavarainen sekä logistiikan että rakennusten lämmityksen ja valaistuksen osalta.

ÖKO-TEX-STANDARDI 100
Kestävien tuotteiden kehittämisessä on keskeisenä tekijänä raaka-aineiden valinta. Sen lisäksi, että valitsemme liikekumppanit, jotka noudattavat meidän toimintaohjeitamme ja kunnioittavat arvojamme, DASSY pitää tärkeänä sitä, että vaatteidemme valmistuksessa ei käytetä mitään haitallisia aineita. Tämän sitoumuksen täyttämisen takaa vuosittain suoritettava Öko-Tex-standardin 100 mukainen testaus.

TOIMISTORAKENNUS
DASSY on jo kauan ollut tietoinen siitä, että jos rakennuksiin pääsee paljon päivänvaloa, se auttaa meitä pysymään sekä fyysisesti että psyykkisesti terveinä. Silloin vähenee myös keinovalon tarve ja samalla myös energiankulutus. Energian säästämiseksi varastotiloissa käytetään energiansäästölamppuja ja liiketunnistimia, mikä vähentää tarpeetonta valaisua, ja kaikista DASSYN rakennusten sähköpiireistä kytkeytyy sähkö automaattisesti pois, kun hälytysjärjestelmä kytketään päälle, joten energiaa ei mene hukkaan yölläkään.

KIERRÄTYS JA JÄTEMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN
DASSY uskoo, että jätteiden määrää on mahdollista vähentää kaikkialla. Koska kierrätys on yksi tapa vähentää jätemäärää, kannustamme työntekijöitämme kierrättämään jätteitä, ja omassa varastossamme pakkausmateriaalit lajitellaan ja kierrätetään. Kierrätyksen tehostamiseksi pahvi puristetaan koneellisesti kasaan. Jätteiden vähentämiseen ja niiden syntymisen ehkäisyyn kiinnitetään huomiota kaikkialla yrityksessä.

MUITA TAPOJA PIENENTÄÄ EKOLOGISTA JALANJÄLKEÄMME
Sen lisäksi, että pyrimme vähentämään energian- ja paperinkulutusta tai valitsemme huolella raaka-aineet, sovellamme jokapäiväisessä työssämme pieniä toimenpiteitä vähentääksemme toimintamme ympäristövaikutuksia. Pyrimme rajoittamaan lentomatkustamista aina, kun se on mahdollista, ja turvaudumme sähköpostiin, video- ja verkkoneuvotteluihin. Sen lisäksi, osana vihreän yrityksen autopolitiikkaa, ovat liisaamamme autot vihreiksi luokiteltuja (EU: 130g CO2/km) ja yrityksen kalustoon kuuluvat vanhemmat ja vähemmän ympäristöystävälliset autot vaihdetaan vuokrasopimusten vaihtuessa uudempiin ja tehokkaampiin malleihin.